Press "Enter" to skip to content

Month: June 2021

Groen

Hoewel het niet in elke kerk gevierd wordt, is zondag Trinitatis de dag waarop de leer, of misschien beter: het mysterie van de drie-eenheid gevierd wordt. Na de vele feestdagen van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, wordt nog eenmaal als een ware apotheose de heilige drievuldigheid bezongen in de liturgie op zondag Trinitatis.