Welkom

Van Luther tot de Mariaverering, het boek biedt een overvloed aan eeuwen, geloofsstromingen en personen, als een enthousiaste gids die je door een kathedraal leidt. Katholiek Nieuwsblad


Dit prachtige boek is een aanwinst voor de eigen boekenkast, maar ook heel geschikt om aan iemand cadeau te geven. Alle lof voor de auteur, maar ook voor de vormgevers en de uitgever. Leestafel


Europa en de weg is een origineel en fris geschreven boek dat hier en daar ook aan de actualiteit raakt. De auteur geeft er blijk van om met een oecumenische blik om zich heen te kijken. Bazarow

Van Maanen schetst een evenwichtig beeld, waaruit zijn deskundigheid blijkt. Tegelijk is de heldere doceertoon goed herkenbaar. Hij weet hoe je iets beknopt uit moet leggen. NieuwWij

Inmiddels ligt het boek ‘Europa en de Weg’ in de boekhandel. In dit boek bespreek ik de belangrijkste thema’s die elke Europeaan zou moeten kennen om zijn eigen wortels beter te begrijpen. De prachtige illustraties, inzichtgevende kaarten en suggesties voor verdere verdieping maken het boek niet alleen geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook voor educatieve doeleinden. Het boek is onder andere hier te bestellen.