40 Dagen As

Tussen alle ‘farang’ (westerlingen) met spijkerbroeken, t-shirts en Thaise vrouwen, zat daar een monnik met een oranje gewaad. Zowel zijn uiterlijk als de plek waar hij was (het immigratiekantoor), verraaden een westerse achtergrond. “Be a monk for a month” of zelfs langer. Het is overduidelijk dat velen uit het westen hier iets zoeken wat thuis is kwijtgeraakt.

Gisteren zijn wereldwijd de as-kruisjes weer gezet op het voorhoofd van menig gelovige. Het ritueel dat de veertig dagen van inkeer inluidt. Het is de tocht door de tijd naar de opstanding toe. Het is voorbereidingstijd. En hoewel de oude kerk een wat langere periode kende, ligt in dit getal de verhalen van woestijnervaring besloten. Een tijd ook die in de eerste eeuwen gepaard ging met het onderwijs van de catechumenen. Voorbereiding op het nieuwe leven dat in de paasnacht begint met de doop. En hoewel er nog wel gedoopt wordt in de paasnacht, is die connectie met onderwijs wat uit het zicht geraakt. En dat vindt een docent natuurlijk erg spijtig.

Ik prijs me daarom gelukkig dat ik het hele jaar door kan lesgeven en de komende weken in het bijzonder ook aan studenten die hun hele leven al woestijnervaringen meemaken: vluchtelingen wonend in één van de vele kampen hier op de grens.
En u als lezer van dit blog geef ik ook graag wat onderwijs mee voor deze periode. Want één van de grondleggers van het onderwijs aan catechumenen was de kerkvader Clemens van Alexandrië. Aan het einde van de 2e eeuw was hij het hoofd van de catechumenen school in deze kosmopolitische stad. Iemand die gepokt en gemazeld was in de Hellenistische filosofie en de grote debatten van zijn tijd niet uit de weg ging. Voor hem was het doel om te groeien in kennis en wijsheid, om als zodanig ook een beter mens te worden. Hij was de eerste in de geschiedenis van het Christendom die de naam Boeedha vermeldt in één van zijn geschriften.
Vele farang die verlichting zoeken in de Boeddhistische tempels hier, zouden veel herkenning kunnen vinden in het schrijven van deze oude kerkvader. Hij schrijft veel over de gnosis (inzicht/kennis) en de stappen om dit inzicht te verkrijgen. De gnosis die juist binnen het Boeddhisme een belangrijke rol speelt.; daar heeft het verkrijgen van inzicht middels ascese, meditatie, rites etc. als ultieme doel om tot de ware onthechting van het zelf te komen.
Niet voor niets wordt er een klassiek onderscheid gemaakt tussen het Westen en het Oosten. Daar waar in het (westers) Christendom het tonen (en getoond worden) van liefde het belangrijkste is (agape), daar richten de oosterse religies zich meer op het verkrijgen van inzicht (gnosis) als verlossend element van de mens. En daar komt die oude kerkvader om de hoek kijken. Want hoewel de (Westerse) kerk het gnositicsme in al haar uitingsvormen, met haar dualistische mensvisie, sterk bestreden heeft, lijkt Clemens van Alexandria deze term op een andere manier te duiden. Een term die aansluit bij een wereldbeeld waar ultieme navolging nagestreefd wordt. Voor hem heeft het verkrijgen van inzicht als doel om een perfecte imitatio Christi te worden. Kennis en inzicht die nodig is om de wereld te kunnen omarmen. Gnosis met als doel agape. De ultieme verbinding tussen het Westen en het Oosten en de moeite waard om verder te bestuderen in deze voorbereidingstijd.

En wilt u zelf een woestijnervaring meemaken deze 40 dagen, maar niet als Boeddhistische monnik, wees dan van harte welkom in Chiang Mai. De rijstvelden worden momenteel en masse verbrand, en u krijgt 40 dagen een gegarandeerde as-ervaring.

Gerelateerde artikelen